Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα enosieisaggeleon.gr είναι επίσημος δικτυακός τόπος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία και τη διαχειρίζεται.

Τα μέλη της ΕΕΕ και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας enosieisaggeleon.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων  των μελών-χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της ΕΕΕ, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ – Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Η ΕΕΕ, εφεξής, για λόγους συντομίας, η ΕΝΩΣΗ, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δε μέλη της και οι χρήστες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των ως άνω αναφερθέντων ιστοσελίδων της ΕΝΩΣΗΣ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τη λήψη σχετικών διευκρινίσεων.

Εάν κάποιος χρήστης ή μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες/υπηρεσίες της ΕΔΕ.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Συλλογή Δεδομένων Μελών – Χρηστών

Η ΕΝΩΣΗ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών και των χρηστών της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας και παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών.

Φόρμα Επικοινωνίας

Η ΕΝΩΣH, στην ιστοσελίδα enosieisaggeleon.gr, λαμβάνει μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας το ονομ/μο και το e-mail των ενδιαφερομένων να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες της. Τα σχετικά αρχεία διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, χρονικό διάστημα.

COOKIES

Η ΕΝΩΣΗ χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών της καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας της (π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες μελών).

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της ΕΝΩΣΗΣ και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου enosieisaggeleon.gr, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την βελτίωση των υπηρεσιών, της δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου enosieisaggeleon.gr 

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου της ΕΝΩΣΗΣ. Επιτρέπουν δε την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του ιστοτόπου enosieisaggeleon.gr 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ χρησιμοποιούν τον ως άνω ιστότοπο ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ καθώς και οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας της  μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα enosieisaggeleon.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου enosieisaggeleon.gr 

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών της ΕΝΩΣΗΣ αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους σε αυτή. Η ΕΝΩΣΗ δύναται να διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και παραστατικών ακόμη και μετά τη διαγραφή των μελών της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Το ονομ/μο και το e-mail όσων επικοινωνούν με την ΕΝΩΣΗ μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας, διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της ΕΝΩΣΗΣ προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή/και την διαγραφή του. Ρητώς εξαιρούνται, τα αρχεία τα οποία η ΕΝΩΣΗ υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρήσει στο αρχείο της.

Η ΕΝΩΣΗ και ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕEΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των μελών της, για λόγους στατιστικούς.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Στις ιστοσελίδες της ΕΝΩΣΗΣ ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links (“δεσμοί”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΝΩΣΗ για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΩΣΗ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ληφθέντων στοιχείων και δεν θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των εκ του νόμου οριζομένων προβλέψεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της ΕΝΩΣΗΣ στα ακόλουθα στοιχεία:

E-mail:   eisag@otenet.gr

Διεύθυνση: Πρωτοδικείο Αθηνών, Κτίριο 16 πρ. Σχ. Ευελπίδων

Τηλέφωνο: 213 215.62.54