Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Μπακέλας, Eισαγγελέας Εφετών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Δημήτριος Μητρουλιάς, Εισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σπυρίδων Παππάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σοφία Διπλοΐδου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΑΜΙΑΣ:Αντώνιος Ματθιουδάκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Αμαλία Μπακαλώνη, Αντεισαγγελέας Εφετών
ΜΕΛΟΣ:Κυριακή Κλιάμπα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Χρήστος Νάιντος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Λάλλη Ροζαλία, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών