ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα 17-10-2011 αποφάσισε  ότι η Γεν. Συνέλευση επισπεύδεται για  εξαιρετικούς λόγους ( όπως  αναφέρονται στην από 12-10-2011 ανακοίνωσή μας)  για την 6-11-2011 ημέρα Κυριακή, στην οποία εκτός από τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα αποφασισθεί η μορφή των κινητοποιήσεων των Εισαγγελέων, σε περίπτωση που η Πολιτεία δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα που αφορούν :

      1)Την ταχύτερη και ποιοτικά καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

      2)Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

      3)Την μη περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας.

      4)Τη μη ένταξη των δικαστικών λειτουργών στο Ι.Κ.Α.

     Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί τους συναδέλφους μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να συμμετέχουν στις εξαγγελθείσες διακοπές συνεδριάσεων των δικαστηρίων (πλην αυτοφώρων, υποθέσεων υπό παραγραφή, προσωρινά κρατουμένων, εκτέλεσης ποινών, ασφαλιστικών μέτρων κλπ). Οι λοιπές υπηρεσίες των Εισαγγελέων, θα εκτελούνται κανονικά ενόψει της ιδιαίτερης φύσεως του λειτουργήματός μας.

         Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών