Αριθμ. Πρωτ.: 48-4/12/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της Ένωσής μας, η οποία έχει και το χαρακτήρα καταστατικής  την 10-12-2017  σας υπενθυμίζουμε ότι προς επίτευξη της αναγκαίας για τις εργασίες της απαρτίας  κάθε παριστάμενο μέλος θα πρέπει να εκπροσωπεί άλλους 2 συναδέλφους δυνάμει σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης. Προς τούτο παρακαλούνται οι κ. κ. σύνεδροι που θα παραστούν είτε να προσκομίσουν στη γραμματεία της Γ.Σ. ήδη υπογεγραμμένες σχετικές εξουσιοδοτήσεις [επί του εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα] είτε να έχουν συνεννοηθεί και λάβει σχετική εντολή από συναδέλφους που δεν θα παρευρεθούν στη Συνέλευση να τους εκπροσωπήσουν σε αυτή, ώστε τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν κατά την προσέλευση τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Παρακαλούνται τα μέλη για την έγκαιρη διευθέτηση της συγκεκριμένης διαδικαστικής υποχρέωσης.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

 

    

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών