ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 27η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του ΔΣΑ την 6η Νοεμβρίου 2011.

                           ΟΜΟΦΩΝΑ

          1) Η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί σταθερή απαίτηση της ΄Ενωσης Εισαγγελέων και γι’ αυτό

        ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

      2)Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

      3)Υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

      4)Να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 8 του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) , το οποίο αφορά στις προαγωγές και να ξεκινήσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος για όλα τα υπόλοιπα θέματα (του νομοσχεδίου).

      5) Να διατηρηθεί το ισχύον μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, ως ειδικό μισθολόγιο χωρίς περαιτέρω περικοπές.

      6)Να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους δικαστικούς υπαλλήλους, ενόψει των μεγάλων αναγκών που έχουν ανακύψει στα πλαίσια της επιτάχυνσης των δικών.

      7)Να ιδρυθεί ασφαλιστικός φορέας κρατικών λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο ΙΚΑ.

       Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον χώρο της δικαιοσύνης και σε περίπτωση που από την Πολιτεία ληφθούν αποφάσεις που θίγουν το κύρος και την λειτουργία της δικαιοσύνης να προβεί σε συνεννόηση  με τις λοιπές Ενώσεις στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση του κύρους και της θεσμικής ακεραιότητας του κλάδου. Σε περίπτωση δε που κριθεί αναγκαίο, να λάβει απόφαση για την διακοπή των συνεδριάσεων ή τη σύγκληση έκτακτής Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων.

       Αποφασίζει την αναστολή κάθε κινητοποίησης ενόψει των περιστάσεων που διέρχεται η χώρα.

        Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελέυσεως

             Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών