Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 30η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε την 7-12-2014 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Επιβεβαιώνουν ότι η Δικαιοσύνη αναδεικνύεται σε ουσιώδες αντίβαρο σε μια εποχή συνεχιζόμενης, πολυεπίπεδης κρίσης.

Καταγράφουν, εν τούτοις : (i) τη συνεχιζόμενη διόγκωση της ποινικής ύλης με τρόπο μη ορθολογικό, (ii) την πληθωρική, άρρυθμη και μη συστηματική νομοθέτηση με τρόπο που, εν τέλει, άγει σε ανασφάλεια Δικαίου, (iii) την επιφόρτιση της Δικαιοσύνης με έργα μάλλον συναρτώμενα με δημοσιονομικούς στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από την κρίση, μη συνάδοντα συχνά με το συνταγματικό ρόλο της, (iv) τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υποδομών και την απίσχνανση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστικών μονάδων, (v) την αντιπαραβολή Δικαιοσύνης και κοινωνίας, μέσω επιλεγμένης δημοσιοποίησης μιας εσκεμμένα ελλιπούς ή ανακριβούς εικόνας, σχετικά με το έργο της πρώτης, με σκόπευση την εξαγωγή εφήμερου πολιτικού οφέλους και, τέλος, (vi) την εκτροπή ορισμένων κυβερνητικών επιλογών, όσον αφορά στη συμμόρφωση με σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων, σε σημείο θεσμικού ατοπήματος, καθώς απροκάλυπτα αφίστανται της συνταγματικής θεμελιώδους επιταγής της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ).

Εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση αυτή και την ανησυχία τους για τη μακρά αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των προβλημάτων της Δικαιοσύνης και δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν θεσμικά για την επικράτηση του Δικαίου.

Καλούν την Πολιτεία να εγκύψει με το ενδιαφέρον που προσήκει σε μια από τις τρεις πολιτειακές λειτουργίες, στα αιτήματα και τις επισημάνσεις των δικαστικών λειτουργών,

Καλούν την Πολιτεία να επωφεληθεί της επικείμενης διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε να αρθούν ατέλειες και αστοχίες που -τα τελευταία χρόνια- έδωσαν την αφορμή συνειρμώ,ν συναρτώμενων με την ατιμωρησία και τη διαφθορά. Στο αυτό πλαίσιο, καλούν την Πολιτεία να εξετάσει συναφή πάγια αιτήματα της Δικαστικής Λειτουργίας, με τρόπο σύγχρονο και προάγοντα την ουσιαστική ανεξαρτησία της.

Διακηρύσσουν ότι, παρά τη συγκυρία, οι Εισαγγελείς υπηρετούν το λειτούργημά τους με παρρησία, υψηλό φρόνημα και πλήρη προσήλωση στις συνταγματικές επιταγές,

Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την προβολή και ικανοποίηση των αιτημάτων του Κλάδου.        

 

  Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

              Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 

  Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

 Κωνσταντίνος Τζαβέλλας          Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών           Εισαγγελέας Πρωτοδικών