Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 20ή Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, στην αίθουσα τελετών του Δ. Σ. Α. την 12η Δεκεμβρίου 2004:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Μείωση της έκτασης της προδικασίας της ποινικής δίκης και διεύρυνση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα στο στάδιο αυτό.
Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχόμενου των σπουδών, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμόρφωσης και ανάδειξης νέων εισαγγελικών λειτουργών.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος.
Θέσπιση γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Άμεση ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό των δικαστικών λειτουργών και επαναφορά του καθεστώτος των μισθολογικών προαγωγών.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους του εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίες).
Αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων και μάλιστα την αποφυγή ουσιαστικού διαλόγου εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών πάνω στα ζητήματα αυτά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ως αναγκαία την πραγματοποίηση έμπρακτων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ, τέλος, την έντονη απαρέσκεια και διαμαρτυρία μας για τις άδικες και απρεπείς προσωπικές επιθέσεις που κατά καιρούς δέχονται συνάδελφοι μας από μερίδα των Μ. Μ. Ε. είτε διότι ενήργησαν για την εφαρμογή του νόμου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, είτε -ακόμη-και εκ μόνου του λόγου ότι φέρουν την ιδιότητα του εισαγγελέα.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Μουζακίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών