Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας, στην αίθουσα τελετών του Δ. Σ. Α. την 3η Δεκεμβρίου 2006:

ΟΜΟΦΩΝΑ
Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ώστε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προέρχεται αποκλειστικά από τον εισαγγελικό κλάδο, καθώς και την καθιέρωση βαθμού «Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Α.Π.» αντίστοιχο με αυτόν του Αντιπροέδρου.

ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχόμενου των σπουδών, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμόρφωσης και ανάδειξης νέων εισαγγελικών λειτουργών.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος και αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
Θέσπιση γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Σεβασμό και υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, που αποκαθιστούν την ισότητα και την ισονομία στις απολαβές των δικαστικών λειτουργών με άλλους φορείς κρατικών εξουσιών.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους του εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίες).
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ αναγκαία την πραγματοποίηση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε. Ε. Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαταθία Καπαγιαννάκη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών