ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε την 16-9-2012, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση περαιτέρω μείωση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, σε ποσοστό που ξεπερνά συνολικά το 50% αυτών, εξέλιξη που –εφΆόσον υλοποιηθεί- αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς αναιρεί ουσιαστικά τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, των οποίων η θεσμική υπόσταση ως εκπροσώπων μιας από τις τρεις ισόκυρες λειτουργίες του Πολιτεύματος αποδομείται. Κατόπιν αυτού η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος :

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                  Αποφασίζει τα ακόλουθα: 

         (1) Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 15.00 μμ, από 17-9-2012 έως και την 30-9-2012.

         (2) Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, από 17-9-2012 έως και την 30-9-2012.

        (3) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή και ιδίως, (α) το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της (εννοείται εφΆόσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα ανωτέρω, (γ) την οριστική παύση ενασχόλησης των Εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, που δεν ανάγονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους.

        (4) Την προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων, με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας, προς το σκοπό της παροχής στους βαλλόμενους δικαστικούς λειτουργούς έννομης προστασίας.

        (5) Την υποβολή αιτήματος προς τις Ολομέλειες του Δικαστηρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 7 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, σχετικά με το θέμα των περαιτέρω μειώσεων των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, και τον επηρεασμό της ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, λόγω της συνεπαγόμενης υποβάθμισης της προσωπικής και λειτουργικής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.

        (6) Την ενημέρωση της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων σχετικά με την επιχειρούμενη υποβάθμιση και απαξίωση του εισαγγελικού θεσμού και των λειτουργών του στη χώρα μας και την αποστολή στη ΔΕΕ σχετικού αιτήματος αρωγής.

        (7) Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε περίπτωση εμμονής της εκτελεστικής εξουσίας στη σχεδιαζόμενη περαιτέρω υποβάθμιση της προσωπικής και λειτουργικής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, να αποφασίσει την κλιμάκωση των ενεργειών έμπρακτης διαμαρτυρίας του κλάδου.

         Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντιλαμβανόμενη τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει  ο ελληνικός λαός, δηλώνει ότι οι Εισαγγελείς της χώρας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με σθένος  για την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων και να αποτελούν τους εγγυητές της νομιμότητας, ιδιαίτερα, δε για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

                   Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

                       Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

              Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης                  Ελένη Σκεπαρνιά    

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου                Αντεισαγγελέας Εφετών