ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 30-3-2013, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση της, όσον αφορά στις κινητοποιήσεις του Κλάδου, που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 και ανεστάλησαν με απόφαση της ίδιας Συνέλευσης Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί  από  την  στάση της Κυβέρνησης, σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον Εισαγγελικό κλάδο και την Δικαιοσύνη γενικότερα.

         ΕΚΦΡΑΖΕΙ    την   έντονη   διαμαρτυρία  του  κλάδου  για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των Εισαγγελέων της Χώρας και την συνεχιζόμενη απάθεια και αδιαφορία της Πολιτείας για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

         ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ  το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες – κινητοποιήσεις  του  κλάδου και να επιδιώξει το ταχύτερο  δυνατό  την  σύγκληση  κοινής  συνεδρίασης  των  μελών των διοικητικών συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων με σκοπό την επανεκτίμηση της κατάστασης.

                           Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

            

                      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

      Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης             Δημήτριος Ζημιανίτης

        Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου            Εισαγγελέας Πρωτοδικών