Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ανακοινώνουμε ότι, με τη συνεργασία και τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Ένωσή μας συνδιοργανώνει τριήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο « Κράτος και Διαφάνεια – Η διαφάνεια στην δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη, θεμελιώδης όρος για την ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους ».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα στις 19,20 και 21 Ιουνίου 2009 και προγραμματίζεται να λάβουν μέρος εκατόν εβδομήντα (170) εισαγγελείς και δικαστές.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των δικαστικών λειτουργών της χώρας αναφορικά με το θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο διαφάνειας στις λειτουργίες του κράτους και η ανάδειξη της αναγκαιότητας συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών λειτουργών με κοινό στόχο την πάταξη φαινομένων διαφθοράς, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συνέδρων καλύπτονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ενώ τα έξοδα μετακίνησης θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός συναδέλφων που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να μετακινηθούν οδικώς, η Ένωση θα μεριμνήσει για τη μίσθωση λεωφορείων.
Με νεώτερες ανακοινώσεις μας θα ενημερώσουμε αναφορικά με τις δηλώσεις συμμετοχής ( με τη συμπλήρωση των οικείων εντύπων του ΕΚΔΔΑ) και την προθεσμία αποστολής τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Αντεισαγγελέας Εφετών