ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. την 28η Νοεμβρίου 2010.

                                ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα:

       Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

       Υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

       Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.

       ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης: Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και την επιλογή του τελευταίου από τον Εισαγγελικό κλάδο.

       Καθιέρωση  σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.

      Επανεξέταση της διάταξης περί ιεραρχικής εξάρτησης μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών.

      Δηλώνουμε ότι οιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ή θεσμική υποβάθμισή μας, θα προσκρούσει στην καθολική και νόμιμη αντίδρασή μας.

         ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την υποστήριξη και υλοποίηση όλων των παραπάνω αιτημάτων μας, για τον καθορισμό του είδους του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

           Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως

               Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

          Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης  Μπρακουμάτσος

 Αντεισαγγελέας Εφετών

     Η Γεν.Γραμματέας

      Ελένη Σκεπαρνιά

 Εισαγγελέας Πρωτοδικών