Προς

Όλους τους Εισαγγελείς
Μέλη της Ενώσεώς μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεώς μας (Κυριακή, 7-12-2008) οφείλουμε να τονίσουμε ότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη – εκτός των άλλων – και διότι πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για εξαιρετικά σημαντικά θέματα, με προεξάρχον αυτό των εισφορών των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993 στο Ταμείο Νομικών. Οι εισφορές αυτές για τους συγκεκριμένους συναδέλφους αυξάνονται υπέρμετρα, κατ’ εφαρμογή του Ν.2084/92, από 1-1-2009.
Σημειώνεται ήδη ότι το Ταμείο Νομικών έχει απωλέσει τη νομική του αυτοτέλεια, αφού συγχωνεύτηκε στο Ε.Τ.Α.Α. (:Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων), που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών.
Κατά την άποψή μας η ασφάλιση αυτή για όσους εντάχθηκαν μετά την 1-1-1993 είναι προαιρετική (οι συνάδελφοί μας εντάχθηκαν, άλλωστε, κατόπιν προαιρετικής υπογραφής σχετικών δηλώσεων) και κατά συνέπεια μπορεί να διακοπεί με απλή (νέα) δήλωση – αίτηση προς τον ασφαλιστικό φορέα, με την οποία θα ζητείται επίσης η έντοκη επιστροφή (ενόψει της αιφνιδιαστικής, υπέρογκης και άνισης ασφαλιστικής μεταχείρισης) των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι η μη παρακράτηση των υπέρμετρα αυξημένων εισφορών από τους συναδέλφους μας ( που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993) κατά τη μισθοδοσία της 1-1-2009.
Οι οριστικές αποφάσεις για το συγκεκριμένο κεφαλαιώδες ζήτημα θα ληφθούν κατά την Γενική μας Συνέλευση, κατά την οποία – εκτός των άλλων – πιθανότατα ν’ απαιτηθεί να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε σειρά εξώδικων ή και δικαστικών (κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κ.ά ) ενεργειών.

Οι Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών της περιφερείας παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν σ’ αυτές και ιδιαίτερα σε όσους διορίστηκαν μετά την 1-1-1993.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας

Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών