ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

          Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κατά την συνεδρίασή του της 21-11-2012 και ενόψει της πρόσφατης ψήφισης του νόμου για τις μειώσεις των αποδοχών μας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.30 π.μ. στο κτίριο 13 (ισόγειο) των Δικαστηρίων της Πρώην Σχολής Ευελπίδων Αθηνών, με θέμα: την συνέχιση ή την αναστολή των κινητοποιήσεων, που είχαν αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16-9-2012 ή την αντικατάστασή τους από άλλες και την χρονική διάρκεια ισχύος αυτών.

         Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη απαρτίας θα πρέπει να συμμετέχει το ¼ των μελών μας, ήτοι 135 μέλη και ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού μας, κάθε μέλος της Ε.Ε.Ε. μπορεί να αντιπροσωπευθεί  στη  Γενική  Συνέλευση, από άλλο μέλος που είναι παρόν και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία  κατατίθεται  πριν  την συνεδρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο (2) από τα απόντα μέλη. ΚατΆ εξαίρεση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται νΆ αντιπροσωπεύουν άλλο μέλος της Ενώσεως.

         Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί τους συναδέλφους μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να συμμετέχουν στις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις.

                             Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

             Ο Πρόεδρος   και α.α.

              Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

           Δημήτριος Μητρουλιάς                       Ελένη Σκεπαρνιά

          Αντεισαγγελέας  Εφετών                Αντεισαγγελέας Εφετών