Προς

Όλους τους Εισαγγελείς

Μέλη της Ενώσεώς μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συνήλθε την 01-11-2012, κατΆ εξουσιοδότηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16-9-2012 και αποφάσισε ομόφωνα:

Α. Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι:

1. Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 15.00 μμ, από 05-11-2012 έως και την 18-11-2012.

2. Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, από 05-11-2012 έως και την 18-11-2012.

Β. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενόψει του ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε την υπέρμετρη μείωση των αποδοχών μας και ειδικότερα :

1. Την διακοπή της λειτουργίας του γραφείου Εισαγγελέα Ακροάσεων από την 09.00 έως την 11.00 πρωινή έως και την 18-11-2012.

2. Την εισήγηση προς τις Ολομέλειες των Εισαγγελιών της Χώρας για α) επιστροφή των δικογραφιών στα εισαγγελικά γραφεία με αίτημα την εξασφάλιση από την πολιτεία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής προς χειρισμό αυτών εντός των δικαστικών καταστημάτων και β) καθορισμό ανώτατου αριθμού μηνιαίας χρέωσης δικογραφιών.

Πέρα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καταγγέλλει την ανυποχώρητη στάση της Κυβέρνησης και την επιμονή της για την θεσμική μας απαξίωση και διαβεβαιώνει την ελληνική κοινωνία ότι δεν θα καμφθεί το φρόνημα των Ελλήνων Εισαγγελέων από την στάση της αυτή, αλλά θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την πάταξη της κάθε μορφής εγκληματικότητας, που αφορά την οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος και α.α.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Μητρουλιάς Ελένη Σκεπαρνιά

Αντεισαγγελέας Εφετών Αντεισαγγελέας Εφετών