Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συνήλθε εκτάκτως, κατΆ εξουσιοδότηση της απόφασης της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης  της 16-9-2012  και  αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1.       Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 15.00 μμ, από 01-10-2012 έως και την 20-10-2012.
  2.       Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, από 01-10-2012 έως και την 20-10-2012.

         Το ΔΣ δηλώνει ότι ευρίσκεται σε επαγρύπνηση και θα καθορίσει την μελλοντική στάση του για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και ιδίως για την μεταβολή του τρόπου ασκήσεως του λειτουργήματος μας, ανάλογα με τις εξελίξεις των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας.

                            Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                 Ο Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

      Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης               Ελένη Σκεπαρνιά

        Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου             Αντεισαγγελέας Εφετών