Αριθμ. Πρωτ.
77-21/9/2021

Ανακοίνωση

Για Τ.Ν.Π. «Ισοκράτη» και νέα υπενθύμιση    για την πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων για τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

    Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 71/12-8-2021 ανακοίνωσής μας και του με αριθμό πρωτ. 72/16-8-2021 εγγράφου μας, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν σε κάθε μέλος   της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος   οι  προσωπικοί του  κωδικοί πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» , παρακαλούμε, όσους από τους συναδέλφους  δεν έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης, να αποστείλουν στο e-mail της Ε.Ε.Ε. (eisag@otenet.gr) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) και το ονοματεπώνυμό τους,  προκειμένου να τους αποσταλούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης.

    Υπενθυμίζουμε, επίσης, στους    συναδέλφους που  δεν έχουν δηλώσει τα προσωπικά τους στοιχεία στη σχετική φόρμα της Ε.Ε.Ε. [http://enosieisaggeleon.gr/gdpr/] σύμφωνα με τον   αριθ. ΕΕ 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το   Ν. 4624/2019,  (σχετ. το υπ’ αριθ. 43-31/3/2021 έγγραφό μας)  να   δηλώσουν αυτά  έως τις   18/10/2021, προκειμένου να λαμβάνουν τις σχετικές ενημερώσεις (newsletter).