Αθήνα, 05/03/2008

Κατά την χθεσινή (4-3-2008) πρώτη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξέλεξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήριος Μπάγιας Αντεισαγγελέας Εφετών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Μπρακουμάτσος Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΑΜΙΑΣ: Ευσταθία Καπαγιάννη Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΗ: Αναστάσιος Κανελλόπουλος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Νικόλαος Καλλίδης Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Βασίλειος Τσιαρδάκας Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Κωνσταντίνος Σοφουλάκης Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αθηνά Θεοδωροπούλου Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μετά την συγκρότησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα την δράση του στα ακόλουθα θέματα:

Πλήρης αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας και ηρεμίας στις τάξεις των Εισαγγελέων ως πρωταρχικό στοιχείο για την νηφάλια και συνειδησιακά ανεξάρτητη λειτουργία τους.
Ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών καθημερινής λειτουργίας των Εισαγγελέων, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους με άνεση και αξιοπρέπεια.
Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας σε όλες τις Εισαγγελίες της χώρας.
Καθιέρωση νομικού ασυμβίβαστου ώστε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων να μην αναλαμβάνουν θέσεις επιθεωρητών και μελών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και μελών των πειθαρχικών συμβουλίων.
Την άρση των περιορισμών στην λειτουργία του θεσμού της αυτοδιοίκησης των εισαγγελιών και δικαστηρίων, που προσβάλουν την αυτοτέλεια της δικαιοσύνης και τελούν σε πλήρη αναντιστοιχία με τις επιταγές του Συντάγματος.
Ευρεία και μόνιμη αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων.
Αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.
Θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή και τις πρόσφατες αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Άμεση εφαρμογή του θεσμού της εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση ως συντάξιμων όλων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών