Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 23-2-2014 συνεδρίασε σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του ως εξής:

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών.

Αντιπρόεδρος :  Σύρμω Κακάλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Γενικός Γραμματέας : Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Γεώργιος Νούλης,             Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ταμίας:  Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μέλη: Ανδρέας Κατεβάτης Αντεισαγγελέας Εφετών, Ευσταθία Καπαγιάννη, Αντεισαγγελέας Εφετών, Αντώνιος Παπαματθαίου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Παρασκευάς Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες και την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στις αρχαιρεσίες  της 23-2-2014, γεγονός δηλωτικό του ενδιαφέροντός τους για την πορεία του Κλάδου και την ανάδειξη των αιτημάτων του.
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αποτυπώνουν, παράλληλα, γλαφυρά πώς οι εκλογείς εννοούν τη δημόσια εικόνα τους ως δικαστικών λειτουργών, την παράσταση του Εισαγγελέα στη σύγχρονη εποχή και συνιστούν έμπρακτη εκδήλωση της αίσθησής τους για το κύρος του Εισαγγελέα και τα πρόσωπα που δύνανται να το διασφαλίσουν.
Τα μέλη του ΔΣ, από πλευράς τους, δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στον ίδιο στόχο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                     O  Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                      Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                      Εισαγγελέας Πρωτοδικών