ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 12-3-2010 ημέρα Παρασκευή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξέλεξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Εφετών

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Καλλίδης, Αντεισαγγελέας Εφετών

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελένη Σκεπαρνιά, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Μητρουλιάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Ορνεράκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΜΕΛΗ: Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ανδρομέδα Στεφανίδου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Μαρία Δημητριάδου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Παρασκευάς Αδάμης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

       Μετά την συγκρότησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους στην διαδικασία των εκλογών και αποφάσισε να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα την δράση του στα ακόλουθα θέματα:

   . Ενίσχυση του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα στην σύγχρονη κοινωνία.

     . Ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών καθημερινής λειτουργίας των Εισαγγελέων, με την δημιουργία σύγχρονης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους με άνεση και αξιοπρέπεια.

   . Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας σε όλες τις Εισαγγελίες της χώρας και στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό για αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας.

   . Συστηματική αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων.

  . Αναμόρφωση του Π.Κ. και Κ.Π.Δ. και διαμόρφωση νέων θεσμών, όπως η ποινική διαμεσολάβηση, με σκοπό την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας.

     . Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.

   . Διαρκής επαγρύπνηση για την διαφύλαξη των οικονομικών απολαβών των Εισαγγελικών Λειτουργών, σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών