ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

        ———-

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την παραίτηση 5 μελών του ΔΣ (σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/5-1-2016 Ανακοίνωσή μας), συγκλήθηκε το ΔΣ της Ένωσής μας με συμμετοχή των επιλαχόντων που είχαν αναδειχτεί από τις αρχαιρεσίες του 2014, ακολουθώντας την ποσόστωση που προβλέπεται 12 και 8 § 1 του Καταστατικού –όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία- και συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το Καταστατικό σε σώμα, μετά πλήρωση των κενωθεισών θέσεων, ως εξής :
       Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών.
       Αντιπρόεδρος : Ευσταθία Καπαγιάννη, Αντεισαγγελέας Εφετών.
       Γενικός Γραμματέας : Δημήτριος Ζημιανίτης, Αντεισαγγελέας Εφετών

       Αν. Γενικός Γραμματέας : Αλεξάνδρα Πίσχοινα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
       Ταμίας: Θεοδώρα Μπότσα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

     Μέλη: Ανδρέας Κατεβάτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Μαρία Πολιτάκη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Χαράλαμπος Μαστοραντωνάκης Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

.                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                      Ο Πρόεδρος                       O Γενικός Γραμματέας

            Κωνσταντίνος Τζαβέλλας        Δημήτριος Ζημιανίτης
             Αντεισαγγελέας Εφετών        Αντεισαγγελέας Εφετών