Σάββατο, 4 Απριλίου 2009
Αστέρας Βουλιαγμένης, Αθήνα

Διανοητική Ιδιοκτησία
Διεθνές περιβάλλον, σημασία, προστασία & νομικό πλαίσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.00 – 9.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

9.30 – 9.50 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών
κ. Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
κ. Ιωάννης Σπυριδάκης, Πρόεδρος Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
κ. Σεραφείμ Στασινός, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
κ. Κωνσταντίνος Κόντος, Διευθυντής Δ/νσης Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Υπουργείο Ανάπτυξης

9.50 – 11.30 Α’ ΜΕΡΟΣ

Διεθνές περιβάλλον και σημασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συντονίστρια πάνελ: κα. Ειρήνη Σταματούδη, Γενική Διευθύντρια ΟΠΙ

9.50 – 11.00

κα. Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου, Εμπειρογνώμων ΑCTA, ΕC Trade Directorate IP Unit, «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση: Σημασία των Μέτρων Επιβολής των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Πρόσφατες Εξελίξεις»
κ. Danny Scorpecci, Principal Economist, Structural Policy Division Science, Technology & Industry, OECD, «Παραποίηση και Πειρατεία: Οικονομική και Πολιτική Διάσταση»
κ. Λάμπρος Κοτσίρης, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ, «Ο Ακούσιος Σύμμαχος της Πειρατείας»
κα. Αλεξάνδρα Πάλλη, Γενική Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, «Βιομηχανική Ιδιοκτησία: Ο Ρόλος και η Σημασία της στην Προώθηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και της Καινοτομίας»

κ. Νικόλαος Βερναδάκης, Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, «O Ρόλος των Τελωνείων και το Διεθνές Περιβάλλον Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας»
κ. Αντώνιος Ζόμπολας, Τμηματάρχης Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), «Ειδικοί Έλεγχοι για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Εσωτερικό της Χώρας»

11.00 – 11.30 Συζήτηση

11.30 – 11.50 Διάλειμμα (Καφές)

11.55 – 13.45 Β’ ΜΕΡΟΣ

Προστασία και νομικό πλαίσιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συντονιστής πάνελ: κ. Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

11.55 – 13.10

κ. Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, «Η Έννοια της Προσβολής της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ως πρόκριμα για την Ποινική Δίκη»
κ. Ιωάννης Αγγελής, Αντεισαγγελέας Εφετών, «Η Ποινική Αντιμετώπιση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Από το Νόμο στην Πραγματικότητα»
κα. Alice Pezard, Conseiller à la Cour de Cassation, «Η Γαλλική Εμπειρία αναφορικά με τις Προσπάθειες Συγκέντρωσης και Εξειδίκευσης της Νομικής Διαδικασίας για τις Ευρεσιτεχνίες»
κ. Πέτρος Σελέκος, Λέκτορας Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, «Αποτελεσματική Δικαστική Προστασία σε περίπτωση Προσβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας»
κα. Ματίνα Χρυσοχοΐδου, Δικηγόρος, Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, ΟΒΙ, «Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και Μέτρα Προστασίας»

13.10 – 13.45 Συζήτηση

13.45 – 14.00 Συμπεράσματα

κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, Γεν. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών

ΓΕΥΜΑ