Αριθμ. Πρωτ.: 140 – 18/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16ης/06/2020 αποφάσισε να ζητήσει από τα μέλη της να υποβάλλουν όσοι το επιθυμούν δήλωση για ένταξη στην συντακτική επιτροπή της Εφημερίδας μας, η οποία περιλαμβάνει την λήψη και αξιολόγηση υλικού προς δημοσίευση καθώς και την ενασχόληση με τον τρόπο σύνταξης της. Οι δηλώσεις μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως δια ανάλογης δηλώσεως στα Γραφεία της Ε.Ε.Ε. είτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (eisag@otenet.gr), όπως επίσης και να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους κ.κ. τακτικό και αναπληρωματικό Γραμματέα της Ένωσης.

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.