Αθήνα, 13/05/2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε δημοσιεύτηκε ο ν.3660/08 (ΦΕΚ 78 Α΄/7-5-2008) που ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά ζητήματα των δικαστικών λειτουργών που αποχωρούν από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3630/08.

Κατά συνέπεια η αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών (άρθρο 1 παρ.2 ν.3630/08) για την υποβολή αιτήσεων εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία λήγει στις 7-7-2008.

Ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου υπάρχει στα γραφεία της Ενώσεώς μας απ’ όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο γραφείο της Ενώσεως.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών