Αριθ. πρωτ.108-13/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4871/10-12-2021 ( ΦΕΚ 246 Α΄) οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης , αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τη  16η.2.2022.