ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με έκπληξη και βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε τις παραιτήσεις των δύο άξιων και με λαμπρή μέχρι σήμερα σταδιοδρομία συναδέλφων μας, Ανεισαγγελέων Εφετών, Ηλία Κολιούση και Ελένης Σωτηροπούλου.
Οι παραιτήσεις αυτές και μάλιστα οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι συνάδελφοι, δημιουργούν τεράστιο ηθικό και ουσιαστικό ζήτημα για την λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης αλλά και του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.
Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Εισαγγελέων αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και η διαφύλαξή της συνιστά καθήκον και υποχρέωση όλων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 του Οργανισμού Δικαστηρίων, οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και απαγορεύεται.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Νόμο περί ευθύνης υπουργών (άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4) , μόνη αρμόδια αρχή να εξετάσει και να εκφράσει άποψη για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών είναι η Βουλή των Ελλήνων, στην οποία αυτός που ενεργεί την έρευνα είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει αμελλητί κάθε σχετικό στοιχείο χωρίς οποιαδήποτε αξιολόγηση .
Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη, τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί καθώς και την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους .Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θ’ ανακαλέσουν τις παραιτήσεις τους και θα συνεχίσουν να ασκούν με το ίδιο σθένος ,τόλμη και αποφασιστικότητα τα καθήκοντά τους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών