ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκδίδουν το πιο κάτω Δελτίο Τύπου , κατόπιν απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο φύλλο της Κυριακής , 11 Μαρτίου 2012 , της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Στο Πειθαρχικό δεκατέσσερις φορές ένας πρωτοδίκης» και υπότιτλο «Προκλητική ατιμωρησία δικαστών».

            Αρχικώς , μας προκαλεί εντύπωση ότι η δημοσιογραφική έρευνα χαρακτηρίζει  αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων ως ενδεικτικές του «κλίματος εκτεταμένης  ατιμωρησίας», αναγορεύοντας εαυτήν, απολύτως εξωθεσμικά, ως υπέρτερο κριτή αυτών και των υποθέσεων που χειρίστηκαν . Και μάλιστα κριτή που έχει καταδικαστική αντίληψη για τα πράγματα χωρίς να την αιτιολογεί επαρκώς, αφού δεν μας εξηγεί το δημοσίευμα για ποιούς λόγους έπρεπε οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων να είναι διαφορετικές.  ¶ραγε, με ποια θεσμική ιδιότητα γίνεται αυτό και κυρίως με ποια γνώση και έρευνα απόρρητων πειθαρχικών  φακέλων ; Διότι αν δεν υπάρχει πλήρης γνώση των φακέλων , τότε πώς γίνεται δεοντολογική κριτική. Αν πάλι υπάρχει πλήρης γνώση, τότε γιατί δεν παρατίθενται οι αιτιολογίες των αποφάσεων αυτών και πάλι για  χάρη της δεοντολογίας και της πληροφόρησης των πολιτών. Αλλά και στο επίπεδο της στατιστικής αξιολόγησης ,που θα μπορούσε να είναι στόχος μιας δημοσιογραφικής έρευνας  , αν υπήρχε το σχετικό ενδιαφέρον θα υπήρχαν και οι τεκμηριωμένες απαντήσεις ότι την τελευταία τριετία (2009-2011) έχουν απομακρυνθεί από το Δικαστικό Σώμα με αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 14 Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί λόγω ανεπάρκειας, ενώ τα Πειθαρχικά Συμβούλια στην αντίστοιχη τριετία έχουν εκδώσει 170 καταδικαστικές και 73 αθωωτικές αποφάσεις σε πειθαρχικές διώξεις για καθυστέρηση. Βέβαια σε αυτή τη περίπτωση θα διαψευδόταν ο τίτλος του δημοσιεύματος και το πνεύμα του συντάκτη του , που δεν αναγνωρίζει με το ύφος του ότι ο Δικαστής είναι ¶νθρωπος, που μπορεί , όπως ο καθένας ,να αντιμετωπίσει και ανυπέρβλητα ή δυσεπίλυτα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ακόμα μας προκαλεί εντύπωση βάσει ποιας νόμιμης διαδικασίας αποκτήθηκε πρόσβαση σε απόρρητους φακέλους; Αν πάλι , αυτό είναι ζήτημα διαρροής ,πιστεύουμε , ότι θα πρέπει να αποτελέσει άμεσα αντικείμενο επίσημης έρευνας από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές , σε όλες τις πιθανές διευθύνσεις και χειριστές όπου φυλάσσονται οι φάκελοι αυτοί.

Τέλος , μας προκαλεί εντύπωση η επιχειρούμενη με τον τρόπο αυτό απαξίωση των θεσμικών οργάνων της Δικαιοσύνης και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο τους , δηλαδή αυτό τωνAνωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας , αφού σε αυτά ανήκει η αρμοδιότητα του πειθαρχικού ελέγχου των Δικαστικών Λειτουργών. Σε άλλους καιρούς, ανάλογες πρακτικές χρησιμοποιούντο για την διαμόρφωση κλίματος κατάλληλου για την επιχείρηση διορθωτικών κινήσεων διαφόρων «επαϊόντων», που η ιστορία αν δεν προτίμησε να τους ξεχάσει τους θυμάται με σκεπτικισμό .

Ο Ελληνικός Λαός πρέπει να αισθάνεται σίγουρος για την ποιότητα της απονομής της Δικαιοσύνης και του επιπέδου των Λειτουργών της. Είναι γεγονός ότι οι χρονικές καθυστερήσεις στην απονομή της είναι μεγάλες. Ας κάνουν , επιτέλους την αυτοκριτική τους για αυτό και αυτοί που τα τελευταία χρόνια , νομοθέτησαν 53 φορές για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Προς την ίδια κατεύθυνση ας  κάνουν και κάποιοι άλλοι δεοντολογική για εκείνους  δημοσιογραφική έρευνα . Μπορεί να είναι συγκυριακά δυσάρεστο , αλλά έτσι θα επιτύχουν ίσως να πλησιάσουν τον επαγγελματισμό ενός Δικαστή, που έχει μάθει να αιτιολογεί πάντα και πλήρως τις αποφάσεις του και αυτές που καθυστερεί και αυτές που δεν καθυστερεί.

               ΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ