ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

                                    Προς:

τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας

   Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

κ. Π. Χριστόφορο

                Κύριε Πρόεδρε

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2012 από την Ολομέλεια της Βουλής, τροποποιήθηκε ο Ν. 3213/2003 και, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η ανάρτηση των στοιχείων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο διαδίκτυο όλων των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω νόμου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί.

Ενόψει των κινδύνων που ενέχει η δημοσιοποίηση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαστικών λειτουργών και των προστατευόμενων αυτών μελών και η ευχερής πρόσβαση σε αυτά οποιουδήποτε πέραν των αρμοδίων προς έλεγχο οργάνων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη συμβατότητα της εν λόγω ρύθμισης με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Με την δέουσα τιμή

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης

Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ

Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους