ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. σχετικά με την καταβολή διαφοράς αποδοχών έτους 2008 ( με καταβολή το μήνα Μάϊο 2010), σας γνωρίζει τα ακόλουθα:

         Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2/19431/0022/2010 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης που τροποποίησε την προηγούμενη οικ.2/6376/0022/28-1-2009, η οποία ορίζει ότι: η καταβολή της 2ης δόσης της διαφοράς αποδοχών έτους 2008 στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣτΚ, εν ενεργεία ή συνταξιούχους όλων των βαθμίδων, θα γίνει ως εξής: Το ¼ της δόσης αυτής θα καταβληθεί την 4/5/2010 και τα ¾ της ίδιας δόσης την 4/5/2011.

         Πέραν της ανωτέρω τροποποίησης, ως προς τον χρόνο καταβολής, ουδεμία άλλη μεταβολή επέρχεται.

       Το Δ.Σ. της Ένωσης μας βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και είναι σε επαφή με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τα εν γένει οικονομικά ζητήματα που μας αφορούν και για κάθε ενέργειά του θα σας παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση.

         Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών