Αριθμ.Πρωτ.: 116/26-7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

        Η ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», στην οποία διατηρούμε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό 2002410, μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστηρίου και τα επόμενα έτη, επιβάλλεται αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 10% και μας κάλεσε να προβούμε στη συγκεκριμένη πρόσθετη πράξη, ώστε να σταλούν τα ατομικά ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλίστρων με τις νέες τιμές.

        Η εν λόγω αύξηση είναι, κατά την εταιρεία, αναγκαία λόγω της αυξημένης χρήσης στην ευρεία νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποζημιώσεων/ασφάλιστρων (loss ratio) να έχει διαμορφωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας την τελευταία περίοδο το 130%, στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα μας αλλά και στην ηλικιακή ωρίμανση του ασφαλισμένου πληθυσμού.

        Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο ασφαλιστικό σύμβουλο μας αναφέρθηκε ότι όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να καταβάλουν τα ασφάλιστρα, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αναπροσαρμογή, μπορούν να παύσουν να συμμετέχουν στο συμβόλαιο αυτό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών