Αριθμ. Πρωτ.: 66 / 5-7-2021

 

Προς: τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη

     Κύριε Διοικητά,

     Προσφάτως διαπιστώσαμε ότι συνάδελφοι μας εισαγγελικοί  λειτουργοί φέρονται να διατηρούν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα εμφανίζονται ως οφειλέτες ποσών προερχόμενων από «Διαφορές εκκαθάρισης έτους 2016, 2017» με προθεσμία εξόφλησης την 30.6.2021. Ομοίως αρκετοί συνάδελφοι εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αλλά και του ΑΤΛΑΣ με διπλή ιδιότητα  αφενός ως αυτοαπασχολούμενοι, αφετέρου ως μισθωτοί εάν και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά για τη διαγραφή τους από το πρώην Ταμείο Νομικών. Λόγω δε της επικουρικής ασφάλισης παλαιών ασφαλισμένων (προ του έτους 1993) στο Ταμείο Νομικών, εμφανίζονται ως εγγεγραμμένοι στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ, προφανώς από παραδρομή, το σύνολο των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών, η δε εγγραφή αυτή ανανεώνεται αυτόματα τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να απαλειφθεί η διπλή καταχώρηση (ως αυτοαπασχολούμενων και ως μισθωτών) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΑΤΛΑΣ των εν ενεργεία υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών αλλά και των νέων εισαγγελικών λειτουργών που αποφοίτησαν πρόσφατα από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και επίκειται ο διορισμός τους.