Αριθμ. Πρωτ. 130 21/03/2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:  τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Κοιν: – τον κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου

          – τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Κύριε Υπουργέ,

δεδομένου ότι η λειτουργία των δικαστηρίων συνεχίζεται έστω και μερικώς  και γνωρίζοντας ότι τα δικαστικά καταστήματα αποτελούν χώρους συγκέντρωσης πλήθους, που  δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο διάδοσης του ιού COVID-19, παρίσταται άμεση ανάγκη προμήθειας και παροχής σε όλα τα  δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας σε ικανό αριθμό των παρακάτω στοιχειωδών μέσων προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού :

α) μασκών προστασίας του αναπνευστικού

β) γαντιών μιας χρήσεως και

γ) αντισηπτικών χειρών και καθαρισμού χώρων.

Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας , που δεν αποτελεί απλή συνδικαλιστική υποχρέωση αλλά καθήκον απέναντι στην κοινωνία, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
Η Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Άννα Ζαΐρη
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου