Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

       Σας διαβιβάζουμε  την ακόλουθη  επιστολή, την οποία το Δ.Σ. της  Ε.Ε.Ε. απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον Γενικό Γραμματέα  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων :

     «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας μεταφέρει τη δυσφορία των Εισαγγελέων μελών μας, λόγω της ανακατανομής των θέσεων των Εισαγγελέων, η οποία προωθήθηκε και υλοποιείται με το ΠΔ 30/2013, χωρίς να ερωτηθούν καν προηγουμένως  -όπως θα ήταν αναμενόμενο στο πλαίσιο ενός όλως αναγκαίου μεταξύ μας κλίματος συνεννόησης και ανταλλαγής απόψεων προς το καλό της Δικαιοσύνης-, τουλάχιστον οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών και, κυρίως, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ενόψει μάλιστα ότι σε ορισμένες μεν από τις Εισαγγελίες Εφετών στις οποίες μειώνονται οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων (λ.χ. εκείνη του  Αιγαίου), εκκρεμεί μεγάλος αριθμός υποθέσεων και ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις προς εκκαθάριση, ενώ παράλληλα η μείωση θέσεων (10 συνολικά) Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών από περιφερειακές Εισαγγελίες  (χωρίς μάλιστα να αναφέρεται καν στο Προεδρικό Διάταγμα πού προστίθενται οι θέσεις αυτές !) είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους, δεδομένων των κενών από αποσπάσεις, άδειες κ.λπ. που έχουν λάβει συνάδελφοι του πρώτου βαθμού.

 Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την επιστολή αυτή, σας υπενθυμίζει ότι εμμένει :

(α) Στην πλήρωση όλων των κενών θέσεων των Εισαγγελέων, μέσω της επικείμενης προκήρυξης για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,  λαμβάνοντας επίσης πρόνοια και για τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν τον Ιούνιο με τις συνταξιοδοτήσεις κ.λπ. αποχωρήσεις συναδέλφων από τον Κλάδο, όπως κατά την πρόσφατη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας μαζί σας, την 4-3-2013 εκτενώς σας εκθέσαμε.

(β) Στην αύξηση των θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία των Μονομελών Εφετείων.

(γ) Στην κάλυψη όλων των κενών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων με τις μετατάξεις.

Επίσης σκόπιμο είναι να υπογραμμίσουμε ότι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επιθυμεί πάντοτε (i) τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των Εισαγγελικών Υπηρεσιών, αλλά και (ii) -μέσω της ανταλλαγής απόψεων του Υπουργείου με τους Εισαγγελείς, ήτοι τους δικαστικούς λειτουργούς εκείνους που εκ των ένδον βιώνουν εγγύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα της απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης- την ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση θεσμικών ζητημάτων, καθώς και (iii) την υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων,  που δύνανται να συμβάλουν καίρια στην ποιοτική αναβάθμιση αλλά και στην ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.»

                      Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης         Δημήτρης Ζημιανίτης

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου         Εισαγγελέας Πρωτοδικών