Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 30-3-2006 επιστολής σας αναφορικά με τις προτάσεις μας στο πλαίσιο του διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος – μετά από σχετική συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου – σας αναφέρουμε τ’ ακόλουθα:

Θέμα επιλογής των ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων: θεωρούμε απόλυτα θετική την εξαγγελία για επανεξέταση του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος. Πέραν των άλλων, η Ένωση μας προβάλλει εκ νέου, το πάγιο αίτημα της (που έχει και την ευρεία αποδοχή του νομικού κόσμου της Χώρας), ο Εισαγγελέας του Α.Π. να προέρχεται από τις τάξεις των εισαγγελέων, δηλαδή η επιλογή του να γίνεται μόνον μεταξύ των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Παράλληλα απευθύνουμε το — επίσης πάγιο — αίτημα μας (για το οποίο μάλιστα ουδεμία αντίρρηση προβάλλεται από οποιονδήποτε) περί καθιέρωσης βαθμού «Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», αντίστοιχα με αυτόν του «Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου».
Θέμα εγκαθίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου: Διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα θέσπισης του Δικαστηρίου αυτού. Ειδικότερα δεν έχουμε πεισθεί για τους λόγους που επιβάλλουν την εγκαθίδρυση του, αφού το ισχύον σύστημα του «διάχυτου» ή «παρεμπίπτοντα» ελέγχου από τα δικαστήρια της συνταγματικότητας των νόμων, λειτουργεί ομαλά.
Θέμα καθιέρωσης ρύθμισης που να αποτρέπει την επιβάρυνση του προϋπολογισμού από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων με αναδρομική ισχύ. Θεωρούμε μάλλον αόριστη την εξαγγελία αυτή που – κατ’ αρχήν – φαίνεται ότι αντίκειται σε βασικές αξιωματικές αρχές του δικαίου και ειδικότερα στη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 20 του Συντάγματος, περί κατοχύρωσης του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας των πολιτών.
Τέλος, θεωρούμε ότι θα πρέπει ν’ αναθεωρηθεί και η διάταξη του άρθρου 91 του Συντάγματος ώστε να καθιερωθεί η συμμετοχή των εισαγγελέων και στα πειθαρχικά συμβούλια της Δικαιοσύνης.
Σημειώνεται ότι με την προηγούμενη αναθεώρηση καθιερώθηκε η συμμετοχή των εισαγγελέων σε όλα τα’ ανώτατα διοικητικά όργανα (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κλπ.), όχι όμως και στα πειθαρχικά συμβούλια, διότι το άρθρο 91 του Συντάγματος δεν περιλαμβανόταν στις αναθεωρητές διατάξεις.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραματέας
Χρυσούλα Μυλωνά Εισαγγελέας Πρωτοδικών