Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/νση Σωφρον. Πολιτικής, Δ/νση Σωφρον. Αγωγής Ενηλίκων, Τμήμα Οργάν. Εργασίας Κρατ/νων

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ.74835/22-6-2007 εγγράφου σας σχετικά με την αθλοθέτηση χρηματικών βραβείων κρατουμένων, σας γνωρίζουμε ότι ή Ένωσή μας, ανταποκρινόμενη στην πρόσκλησή σας, υποστηρίζει την έκθεση έργων χειροτεχνίας των κρατουμένων με την αθλοθέτηση χρηματικού βραβείου ποσού διακοσίων (200) ευρώ.

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών