Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Αναστάση Παπαληγούρα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της επικείμενης επιλογής του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της σχετικής – κατά το Σύνταγμα και το νόμο – εισηγήσεώς σας, παρακαλούμε δεχθείτε την υποβολή των ακόλουθων απόψεών μας, που απηχούν – κατά τεκμήριο – τις απόψεις του συνόλου των εισαγγελέων της χώρας.

Πάγια και σταθερή είναι η θέση της Ενώσεώς μας ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να είναι Εισαγγελέας, να προέρχεται δηλαδή από τις τάξεις των λειτουργών του εισαγγελικού σώματος.

Η θέση μας αυτή, που αποτελεί και μόνιμο αίτημά μας, έχει κριθεί από το σύνολο σχεδόν του νομικού, αλλά και του πολιτικού κόσμου, ως δίκαιη μέχρι του σημείου να θεωρείται αυτονόητη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος η αρμόδια Επιτροπή της Αναθεωρητικής Βουλής ομόφωνα εισηγήθηκε στην Ολομέλεια ότι η επιλογή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνεται μόνον μεταξύ των Αντεισαγγελέων του. Η εισήγηση δε αυτή απορρίφθηκε με μικρή πλειοψηφία και ενόψει σχετικού διαδικαστικού ζητήματος που τέθηκε, με συνέπεια το συγκεκριμένο θέμα να μη τεθεί αυτοτελώς σε ψηφοφορία.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είναι κοινώς αποδεκτό – και ευθέως ερειδόμενο στο νόμο – το γεγονός ότι οι εισαγγελείς αποτελούν ίδιο και αυτοτελή κλάδο δικαστικών λειτουργών και ότι η Εισαγγελία αποτελεί « ανεξάρτητη δικαστική αρχή » (άρθρο 24 παρ.1 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.), με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δομή και λειτουργικές συνθήκες.

Πρόδηλο, εξάλλου, είναι το γεγονός ότι οι ανώτατοι εισαγγελείς γνωρίζουν άριστα (αφού τα βιώνουν επί δεκαετίες)τα ιδιαίτερα αυτά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του εισαγγελικού σώματος και – πάντως – τα γνωρίζουν καλύτερα από τους δικαστές, ώστε να μπορούν ν’ ανταποκριθούν επαρκέστερα στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του ύπατου εισαγγελικού αξιώματος.

Πέραν όμως των προεκτεθέντων, η επιλογή δικαστή στην κορυφαία λειτουργική θέση της εισαγγελικής ιεραρχίας είναι προφανές ότι διαταράσσει τις σχέσεις ισορροπίας εισαγγελέων και δικαστών, αφού προσβάλλει το πνεύμα ισότητας και ισοτιμίας, το οποίο πρέπει να διέπει τη συλλειτουργία τους και το οποίο αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την πρόοδο του θεσμού της Δικαιοσύνης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είναι αυτονόητο ότι η υποβολή της παρούσας δεν έχει χαρακτήρα παρέμβασης στο έργο του Υπουργικού Συμβουλίου, η απόφαση του οποίου επί του συγκεκριμένου θέματος – σε κάθε περίπτωση – θα είναι απόλυτα σεβαστή, ως αποτελούσα προϊόν αποκλειστικού συνταγματικού δικαιώματος και δημοκρατικού προνομίου. Πολύ δε περισσότερο η παρούσα ουδόλως συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι οι ανωτέρω απόψεις μας μπορεί να είναι χρήσιμες, ως έχουσες το τεκμήριο ότι απηχούν τις σκέψεις του συνόλου των εισαγγελέων της χώρας και για το λόγο αυτό είμαστε βέβαιοι για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.

Με τιμή
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Χρυσούλα Μυλωνά
Εισαγγελέας Πρωτοδικών