Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με το από 23-10-2008 έγγραφό του ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας πληροφόρησε (και ζήτησε να σας ενημερώσουμε) ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2009 στην Αθήνα διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ».
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και δικαστικοί λειτουργοί από το εξωτερικό, οι οποίοι θα καλύψουν τις διεθνείς διαστάσεις του θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις με τους Έλληνες συνέδρους.
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και συνιστά αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι Εισαγγελείς της χώρας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι τις 24-11-2008.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Εισαγγελέων που θα προσέλθουν από την περιφέρεια, θα καλυφθούν από τον ΟΠΙ.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε είτε απ’ ευθείας με τον ΟΠΙ στο τηλ. 210 8250750 (υπεύθυνη κα Ε. Κοκκίνου), είτε με τα γραφεία της Ενώσεως.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας

Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών