Αριθμ. Πρωτ. 90/24-3-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

    Σας ενημερώνουμε, ότι ο πρόεδρος της ενώσεώς μας με τους ομολόγους των άλλων ενώσεων, είχε συνάντηση στις 22/3/2018 με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γεώργιο Πιτσιλή, για το θέμα της μη σύννομης παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο ποσό που χορηγήθηκε ως έκτακτη παροχή με το άρθρο 9 παρ.5 του ν. 3620/2007, ύστερα και από την υπ’ αριθ. 295/2017 απόφαση του Σ.Τ.Ε.

      Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. επιφυλάχθηκε  να απαντήσει εντός των προσεχών ημερών, επιδεικνύοντας κατανόηση και κατά την άποψή μας  θετική συμπεριφορά. Διευκρίνισε όμως, ότι όσοι συνάδελφοι έκαναν δηλώσεις μερικής ανάκλησης και τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις να συνεχίσουν με ενδικοφανείς προσφυγές. Οι λοιποί των συνάδελφων να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης .

   Για τους συναδέλφους που επείγονται λόγω προθεσμιών σε άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, έχει αναρτηθεί σχετικό υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

  Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι έχει προγραμματισθεί συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη, στις 28/3/2018 “για το 50% των αναδρομικών που είχαν περικοπεί με το ν. 4307/2014”.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

      

  Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών