Αριθμ.Πρωτ.: 129 / 20-9-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

     Σας επισυνάπτουμε τη με αριθμό ΠΟΛ. 1175/17-9-2018 που αφορά στη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίστηκε πάνω στην έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007 για τα έτη 2013 και 2014 προκειμένου να προβείτε στη διαδικασία που προβλέπεται στις  παραγράφους 10 και 11 αυτής. Υπογραμμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής του σχετικού αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. εκπνέει την 31 Δεκεμβρίου 2018.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών