Ενημέρωση

Πόθεν έσχες – Πανδικαστική συγκέντρωση της 23-10-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

———

Σχετικά με τις εξελίξεις για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης   και την πανδικαστική συγκέντρωση της 23-10-2017 που έλαβαν χώρα  από 18 έως 23-10-2017, και επειδή οι ενέργειές μας διαδέχονταν ταχέως η μία την άλλη στο ως άνω μικρό χρονικό διάστημα,  σας ενημερώνουμε    ότι :

  1. Το μεσημέρι της  18-10-2017 εκδόθηκε  η απόφαση επί  της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ της  υπ’ αριθ. 1846 οικ. /13-10-2016 κοινής απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3300/13-10-2016).    Σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 2649/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  έγινε δεκτή η αίτηση όλων των δικαστικών ενώσεων και ακυρώθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Περίληψη της απόφασης  μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ste.gr (Επικαιρότητα > Ανακοινώσεις), όπως σας γνωστοποιήθηκε με την από 19-10-2017 ανακοίνωσή μας. Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και υπογραφεί στο πρωτότυπό της προκειμένου να γίνει γνωστό το πλήρες κείμενο της βάσει του οποίου η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να συμμορφωθεί, κυριότερα  δε – σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης – να νομοθετηθεί το όργανο ελέγχου στο οποίο οι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
  1. Την 19-10-2017  οι αρμόδιοι υπουργοί εξέδωσαν την 1069/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3702/19-10-2017) με προφανή επίπτωση τη μη εμπρόθεσμη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αντικειμενικά αδυνατούσαν να την υποβάλλουν εντός δύο ημερών.
  2. Κατόπιν τούτου, όλες οι δικαστικές ενώσεις προσφύγαμε κατά της ανωτέρω δεύτερης ΚΥΑ, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής. Επίσης ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε προσωρινή διαταγή επί της αιτήσεως αναστολής, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διέγνωσε τάχιστα την αναγκαιότητα έκδοσης αυτής για την αποκατάσταση τόσο της χρηστής διοίκησης όσο και της ομαλής λειτουργίας των συνταγματικών εξουσιών.
  3. Οι Εισαγγελείς,  όπως και όλοι οι δικαστικοί  λειτουργοί υποβάλουμε  ανελλιπώς από το έτος 1996 με το Ν. 2429/1996 δήλωση  περιουσιακής κατάστασης, καθώς αυτό επιβάλλεται τόσο τυπικά με το νόμο,  όσο και ουσιαστικά από το λειτούργημά μας αλλά και ηθικά έναντι του Ελληνικού Λαού. Η υποχρέωσή μας αυτή  θα πρέπει να είναι αντικείμενο επεξεργασίας   του νομίμου  προς έλεγχο οργάνου, όπως  αρμόζει στη  συνταγματικά δομημένη πολιτεία μας, οι λειτουργίες της οποίας περιγράφονται με σαφήνεια στο  άρθρο 26Σ.
  4. Την 23-10-2017 μαζί με τις άλλες δικαστικές  ενώσεις λάβαμε μέρος στην πανδικαστική συγκέντρωση με θέμα τις νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που πλήττουν υπέρμετρα τους συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί και εκδώσαμε σχετικό ψήφισμα, το οποίο σας  γνωστοποιούμε, επειδή αναλυτικά αναφέρεται στο θέμα αυτό.
  5. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι  επίκειται η σύγκληση της  καταστατικής και τακτικής γενικής συνέλευσης, – η οποία  θα διεξαχθεί την 10-12-2017-  τα θέματα των οποίων θα τα θέσουμε άμεσα υπόψη σας εγκαίρως,  προκειμένου να εκφράσετε τις απόψεις σας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια αυτής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενώσεως μας.      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών