Ενημέρωση για τη δήλωση πόθεν έσχες

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι επί της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ της  υπ’ αριθ. 1846 οικ. /13-10-2016 κοινής απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3300/13-10-2016)  –  για τη δήλωση πόθεν   έσχες – δεν έχει εκδοθεί ακόμη  απόφαση.

Κατόπιν τούτου  κατατέθηκε  νέα αίτηση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς  (που υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση έως την 21-10-2017)  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή διαταγή αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

          Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών