35/ 12-6-2019    

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

     ———-

     Μετά από αίτηση πλέον του ενός δεκάτου των μελών της Ένωσής μας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. β και 3 εδ. α, β του καταστατικού μας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 π.μ.  στην Αίθουσα 1 (ΠΡΟΚΑΤ) της Πρώην Σχολής Ευελπίδων με θέμα «Αδιέξοδα και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των κωδίκων».

    Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής μας Συνέλευσης είναι επιβεβλημένη λόγω της σοβαρότητας του θέματος.

    Η  Ένωσή μας  θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα των συναδέλφων που κατοικούν και υπηρετούν εκτός Αθηνών, καταβάλλοντας το ποσό των εξήντα (60) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συναδέλφους για μετακίνησή  τους με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο μίσθωσής του ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών.

2d6009d5-ba29-4f0c-8464-5578d331a5b7