Αγαπητοί συνάδελφοι,
     Ενόψει της αυριανής μας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επισυνάπτουμε έντυπο εξουσιοδότησης για όσα από τα μέλη μας δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν  αυτοπροσώπως.Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο από τα απόντα μέλη.

Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να  προσκομιστούν αύριο πριν από την έναρξη της συνέλευσης.

2d6009d5-ba29-4f0c-8464-5578d331a5b7