ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

          Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος –  σε εκτέλεση της απόφασης  της   28ης  Ετήσιας  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  της  6-12-2012  –   συγκαλεί   Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο 13 (ισόγειο) των Δικαστηρίων της Πρώην Σχολής Ευελπίδων Αθηνών, με θέμα: τη συνέχιση ή τη διακοπή των κινητοποιήσεων.

           Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη απαρτίας θα πρέπει να συμμετέχει το ¼ των μελών μας, ήτοι 135 μέλη και ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού μας, κάθε μέλος της Ε.Ε.Ε. μπορεί να αντιπροσωπευθεί  στη  Γενική  Συνέλευση, από άλλο μέλος που είναι παρόν και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία  κατατίθεται  πριν  την συνεδρίαση στο Προεδρείο.   Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο (2) από τα απόντα μέλη.  ΚατΆ εξαίρεση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται νΆ αντιπροσωπεύουν άλλο μέλος της Ενώσεως.

                           Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                  Ο Πρόεδρος                                 O Γεν. Γραμματέας

  Ρούσσος-Εμμανουήλ  Παπαδάκης           Δημήτριος Ζημιανίτης

    Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου           Εισαγγελέας Πρωτοδικών