ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το θέμα των εισφορών προς το Ταμείο Νομικών των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Όπως είναι γνωστό, κατά τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Ένωσης – παρουσία και του Προέδρου της διοικούσας επιτροπής του Ταμείου Νομικών κ. Ιωάννη Γουσέτη – η άποψη που επικράτησε είναι ότι η ασφάλιση αυτή είναι προαιρετική για τους συναδέλφους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά τις 1-1-1993. Κατά συνέπεια οι συνάδελφοι μπορούν να διακόψουν την ασφάλιση στο συγκεκριμένο φορέα οποτεδήποτε το θελήσουν. Συγχρόνως μπορούν (και πρέπει) ν’ αναζητήσουν εντόκως τις ήδη καταβληθείσες εισφορές.
2. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γουσέτης η διοικούσα επιτροπή του Τ.Ν. αποφάσισε να εισηγηθεί στο Ε.Τ.Α.Α. (στο οποίο έχει πλέον ενταχθεί το Ταμείο Νομικών) ν’ ανασταλεί η καταβολή των εισφορών, καθό μέρος αυξάνονται υπέρμετρα, μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο 2009. Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. θα ληφθεί την προσεχή Πέμπτη, 18-12-2008 και πιθανότατα θα είναι σύμφωνη με την εισήγηση του Ταμείου Νομικών.
3. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ήδη επίκειται συνάντηση των εκπροσώπων όλων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Γεν. Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου Απασχόλησης με σκοπό την εξεύρεση (νομοθετικής) λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.
4. Θεωρούμε ότι (προς το παρόν) δεν υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε εσπευσμένη ατομική ενέργεια εκ μέρους των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν στο Τ.Ν. για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993.
5. Για τις νεώτερες εξελίξεις αναφορικά με το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και υπεύθυνα.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών