Σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής : 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με φάκελο στη δ/νση:

INTERAMERICAN

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 124-126 ΑΘΗΝΑ 11782

ΚΛΑΔΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ (κ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Υπεύθυνη για θέματα αποζημιώσεων είναι η κυρία ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ laxaniotik@interamerican.gr τηλ.2109461764( από 12.00 έως 16.00)

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται με συμπληρωμένη κατάσταση, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί με συνημμένο έγγραφο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι : 

  1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου και η ασθένεια / ατύχημα για την οποία πραγματοποιήθηκε η ιατρική επίσκεψη

Σε περίπτωση που ο γιατρός δεν θέλει να γράψει πάνω στην απόδειξη (λόγω προσωπικών δεδομένων) την ασθένεια/ατύχημα για την οποία πραγματοποιήθηκε η ιατρική επίσκεψη, θα πρέπει η πρωτότυπη απόδειξη να συνοδεύεται με ξεχωριστή γνωμάτευση.

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παραπεμπτικό και γνωμάτευση του γιατρού για την εξέταση.

Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται το είδος της εργαστηριακής εξέτασης.

Αν προηγηθεί χρήση Ασφαλιστικού Φορέα, τότε απαιτείται απλή φωτοτυπία του παραπεμπτικού του Ασφαλιστικού Φορέα και πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής της εξέτασης. 

  1. ΦΑΡΜΑΚΑ

          Συνταγή και γνωμάτευση του γιατρού.

Πρωτότυπη απόδειξη φαρμακείου όπου αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων.

Στο πίσω μέρος της απόδειξης επικολλούνται τα αντίστοιχα κουπόνια που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων.

Αν προηγηθεί χρήση Ασφαλιστικού Φορέα, τότε απαιτείται απλή φωτοτυπία της συνταγής   του Ασφαλιστικού Φορέα και πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής του φαρμακείου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δέσποινα Σακαλή (INTERAMERICAN, οδός Πανόρμου 119 & Κηφισίας, ΤΚ 11524 – Αθήνα,  τηλ. 210 6609719, κινητό :693 2300780)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ