Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

     Σε συνέχεια πληροφοριών περί αύξησης της χρέωσης της πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» (και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι περί της πρόθεσης αυτής της παρόχου εταιρείας δεν είχε γίνει καμία ενέργεια που θα κατελάμβανε και τα μέλη της Ένωσής μας-συμβαλλόμενους), σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών και παροχής εξηγήσεων, το ζήτημα τακτοποιήθηκε και δεν τίθεται ζήτημα επιπλέον χρέωσης των μελών της Ένωσής μας και των άλλων Δικαστικών Ενώσεων που έχουν συμβληθεί με τη «ΝΟΜΟΣ», για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων της.

       Επομένως, η χρέωση παραμένει στο ποσό των  97,67  ευρώ  ετησίως.

Yπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην Tράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ»  είναι αυστηρά προσωπική και δεν πρέπει οι κωδικοί πρόσβασης να γνωστοποιούνται σε τρίτα μη δικαιούμενα  πρόσωπα.

                          Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                    Ο Πρόεδρος                                 Ο  Γενικός Γραμματέας

     Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης              Δημήτριος Ζημιανίτης         

      Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου               Εισαγγελέας Πρωτοδικών