Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, λαμβάνοντας αφορμή από την τοποθέτηση μηχανισμού που εξερράγη εντός του γραφείου του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κορίνθου, την 27-1-2014, ελάχιστη ώρα πριν την έναρξη των εργασιών του Καταστήματος :
(α) Διαπιστώνει ότι το εν λόγω περιστατικό –προστιθέμενο σε παρεμφερή άλλα του πρόσφατου χρονικού διαστήματος- αναδεικνύει  την εγκατάλειψη από την Πολιτεία των δικαστικών λειτουργών, των υποδομών απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και των συμμετεχόντων με διάφορες ιδιότητες στο έργο τούτο (νομικών παραστατών, δικαστικών γραμματέων κ.λπ.), καθώς και των διαδίκων-πολιτών, στο έλεος του εγκλήματος, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τη στοιχειώδη ασφάλεια και την προστασία τους.
(β) Επισημαίνει ότι περιστατικά τέτοια πλήττουν τη δυνατότητα απονομής της Δικαιοσύνης υπό συνθήκες νηφαλιότητας, γεννούν και συντηρούν ανασφάλεια στους δικαστικούς λειτουργούς, τους εργαζόμενους στο χώρο των Δικαστηρίων, τους δικηγόρους, τους διαδίκους κ.λπ. και δημιουργούν την εντύπωση ότι η εγκληματική δράση είναι πρακτική ανεκτή και υλοποιήσιμη ακόμη και μέσα στο χώρο των Δικαστηρίων.
(γ) Εκφράζει τη συμπάθειά του στους συναδέλφους δικαστικούς λειτουργούς του Πρωτοδικείου Κορίνθου και τους ενθαρρύνει να εξακολουθήσουν το έργο τους με παρρησία, χωρίς να κάμπτονται από το δυσάρεστο σημερινό περιστατικό.
(δ) Τέλος, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη,  να μεριμνήσουν για την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, επισείοντας  τον κίνδυνο να αποτελέσει τυχόν αβελτηρία τους την αιτία να καταστεί ανέφικτη  η απονομή της Δικαιοσύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύνταγμα και όσα προσήκουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

               Ο Πρόεδρος                             O Γεν. Γραμματέας

       Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                 Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                   Εισαγγελέας Πρωτοδικών