Με  αφορμή  την ανάρτηση στον ιστότοπο dikastis.blogspot.com   απόψεων  σχετικών με τη λειτουργία της δικαιοσύνης  (και  ανεξάρτητα  από το  γεγονός  της αδυναμίας διάγνωσης  της  ταυτότητας του  συντάκτη τους, λόγω της κατά κανόνα  ανώνυμης  καταχώρισης)  η  Ένωση  Εισαγγελέων Ελλάδος  υπενθυμίζει  ότι  το  δικαίωμα  έκφρασης   από τους δικαστικούς  λειτουργούς  της  γνώμης τους δημοσίως, προστατεύεται  με τη  διάταξη  του  άρθρου  91  Ν 1756/1988, « εκτός  αν γίνεται  με  σκοπό τη  μείωση  του  κύρους της Δικαιοσύνης  ή  υπέρ ορισμένου  κόμματος  άλλης ορισμένης πολιτικής οργάνωσης».

                  Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

        Ο Πρόεδρος   και α.α.

        Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας

        Δημήτριος Μητρουλιάς                  Ελένη Σκεπαρνιά

        Αντεισαγγελέας  Εφετών            Αντεισαγγελέας Εφετών