Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – σε συνεργασία και με τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – διοργανώνει 3ήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – Η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη, θεμελιώδης όρος για την ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους», στην Κέρκυρα στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2009 ( Ξενοδοχείο «CORFU HOLIDAY PALACE» ).
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκατόν σαράντα (140) εισαγγελείς και δικαστές απ’ όλη τη χώρα. Εισηγητές των επιμέρους θεμάτων είναι δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές Πανεπιστημίων και επικεφαλής ελεγκτικών αρχών της δημόσιας διοίκησης (συνημμένη σχετική ονομαστική κατάσταση)
Σκοπός του συνεδρίου είναι ν’ αναδειχθεί η αναγκαιότητα για διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα στην δημόσια διοίκηση με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την εξυγίανση της δημόσιας ζωής.
Για το σκοπό αυτό θα εξεταστούν σημαντικά συναφή ζητήματα (όπως ο έλεγχος της ποινικής ευθύνης υπουργών, το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», η κατάργηση κάθε οικονομικού απορρήτου για τους κρατικούς λειτουργούς, ο πειθαρχικός έλεγχος των οργάνων της διοίκησης κ.α.).
Επίσης, θα παρουσιαστούν εκ νέου και θα τεθούν υπό διαβούλευση οι από 24-9-2008 προτάσεις της Ενώσεώς μας για α) τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και β) τη διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους ( συνημμένη η σχετική από 24-9-2008 ανακοίνωσή μας).
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν, θα υποβληθούν στα συναρμόδια υπουργεία, τα πολιτικά κόμματα και κάθε αρχή ή φορέα που ασχολείται με θέματα διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς.

Από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.